Waarom bezwaar maken

De gemeente verhoogt dit jaar de WOZ waarden aanzienlijk. Omdat de huizenmarkt oververhit is. De algemene prijsstijgingen zeggen niets over uw WOZ waarde. De gemeente zal aannemelijk moeten maken dat uw (verhoogde) WOZ-waarde juist is vastgesteld. Daar is meer voor nodig dan een algemene prijsstijging!

veel gestelde vragen

WozbezwaaarNoord is een landelijk adviesbureau lokale belastingen en heffingen. Onze juristen en taxateurs zijn gespecialiseerd in het maken van bezwaar tegen een onjuist vastgestelde WOZ-waarde.

no cure, no pay

De wet vergoedt de kosten van de professionele rechtsbijstand in het geval van een gegrond bezwaar. En zo niet, dan neemt WozbezwaarNoord alle kosten voor eigen rekening

resultaat gericht

Bezwaar maken moet gericht zijn op resultaat.Door de bank genomen bespaart u met een gegrond bezwaar € 240,-- belasting

rechtspraak

Voorbeelden van feiten en omstandigheden die de rechter heeft doen besluiten de WOZ-waarde van een pand aan te passen. Bedenk wel dat uw situatie misschien lijkt op een van de voorbeelden, maar dat uw situatie niet vanzelfsprekend hetzelfde wordt beoordeeld.

privacy

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. Bij beëindiging van de procedure worden alle door u verstrekte en door ons gebruikte gegevens vernietigd.