WozbezwaarNoord.nl : Contact

Misschien wilt U, voordat U daarover een beslissing neemt eerst een toelichting op een eventuele bezwaarprocedure. Of heeft U een andere vraag. Bijvoorbeeld over de machtiging of het op de website ondertekenen daarvan.
Met dit formulier kunt U een vraag stellen aan de helpdesk van WozBezwaarNoord. U krijgt binnen twee werkdagen een reactie op Uw bericht.
Daarvoor gebruiken wij Uw ingevulde persoonsgegevens. Wij bewaren Uw gegevens niet langer dan nodig is voor de beantwoording van Uw vraag. Kortheidshalve verwijzen wij U naar onze privacy verklaring. Geen bericht ontvangen? Controleer in dat geval Uw spam-box of bel met 050-711 99 35.
CONTACTFORMULIER
uw naam

uw e-mail adres

uw vraag over

uw vraag

Na verzending ontvangt U een kopie van de ingevoerde gegevens op Uw mailadres. Geen mail ontvangen ? Controleer Uw spam-box of neem telefonisch contact op: 050-711 99 35.