WozbezwaarNoord.nl : Rechtspraak

Onderstaand vindt U voorbeelden van feiten en omstandigheden die de rechter hebben doen besluiten de WOZ-waarde van een pand te verlagen. De nummers van de uitspraken kunt U invullen in de zoekfunctie op de website http://www.rechtspraak.nl om de volledige uitspraak te lezen. Bedenk daarbij wel dat Uw situatie misschien lijkt op een van de voorbeelden, maar dat Uw situatie niet vanzelfsprekend hetzelfde wordt beoordeeld.

 1. Latere eigen verkoopwaarde verlaagde WOZ-waarden Hof Amsterdam 15-12-2016, nr. 15/00109 20170781
 2. Hoge plafonds drukten WOZ-waarde van appartement Hof Amsterdam 23-6-2016, nr. 15/00013 20170663
 3. WOZ-waarde woning buiten risicogebied lager door risico op aardbeving Rechtbank Noord-Nederland 15-12-2016, nr. 15/4217 20167504
 4. WOZ-waarde € 16.000 lager omdat het uitzicht toch niet zo prachtig was Hof Den Haag 27-9-2016, nr. 16/00245 20165787
 5. Door verborgen gebrek forse correctie op koopprijs voor WOZ-waarde Hof Den Haag 1-6-2016, nr. 15/00992 20163373
 6. WOZ-waarde door gebroken fundering en houtrot aanzienlijk lager Hof Arnhem-Leeuwarden 26-1-2016, nr. 15/00039 20160696
 7. Fors lagere WOZ-waarde door stank-/geluidsoverlast en technische gebreken Hof Arnhem-Leeuwarden 12-1-2016, nr. 14/00907 20160257
 8. Verkoop op basis van erfpacht alleen indicatie van WOZ-waarde opstal Hof Den Bosch 11-12-2015, nr. 14/00674 20160015
 9. Verzakte muur en lekkende kelder drukten WOZ-waarde Hof Arnhem-Leeuwarden 15-12-2015, nr. 14/01251 20157637
 10. WOZ-waarde sloopwaardig pand 35% te hoog vastgesteld Hof Arnhem-Leeuwarden 15-12-2015, nr. 14/00620 20157642
 11. WOZ-waarde woning verminderd door overlast landbouwverkeer Hof Den Bosch 11-9-2015, nr. 14/00529 20155858
 12. WOZ-waarde lager omdat verschil met vergelijkingspand niet duidelijk werd Hof Arnhem-Leeuwarden 25-8-2015, nr. 14/00587 20155375
 13. WOZ-waarde woning door bouwkundige gebreken gelijk aan grondwaarde Hof Arnhem-Leeuwarden 23-6-2015, nr. 14/00505  20154362
 14. WOZ-waarde fors lager door overlast van mestvergistingsinstallatie Hof Arnhem-Leeuwarden 30-6-2015, nr. 14/00908 20154370
 15. Uitbreiding A12 en aanleg rondweg verlaagden WOZ-waarde met € 36.000 Hof Den Haag 4-3-2015, nr. 14/00581 20152895
 16. WOZ-waarde nog eens € 13.000 lager door tegenoverliggend flatgebouw Hof Arnhem-Leeuwarden 3-3-2015, nr. 14/00493 2015176
 17. WOZ-waarde lager door onverklaarbaar verschil met referentieobjecten Hof Arnhem-Leeuwarden 18-11-2014, nr. 13/00328 20146902
 18. Arbeidsmigranten op bungalowpark reden voor lagere WOZ-waarde Hof Den Haag 29-7-2014, nr. 13/01652 20145892
 19. WOZ-waarde uitgewoond appartement met € 23.000 verminderd Hof Arnhem-Leeuwarden 26-8-2014, nr. 13/01041 20145454
 20. Slechte staat damwand drukte WOZ-waarde met € 19.000 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-8-2014, nr. 13/00612 20145202
 21. Structurele hoge waterstand en schimmel drukten WOZ-waarde met € 20.000 Hof Den Haag 5-8-2014, nr. 14/00113 20145145
 22. Deplorabele staat woning drukte WOZ-waarde met € 12.000 Hof Amsterdam 3-7-2014, nr. 12/00346 20145009
 23. WOZ-waarde fors lager omdat gemeente met teveel grond en inhoud rekende Hof Arnhem-Leeuwarden 24-6-2014, nr. 13/00597 20144187
 24. Rijwoningen met minder grond geen referentiepanden voor hoekwoning Hof Amsterdam 26-6-2014, nr. 13/00110 20144089
 25. Oostkapelle wat ligging en wind betreft geen Zoutelande: WOZ-waarde verlaagd Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-4-2014, nr. 13/4908 20143039
 26. Waardedruk van € 11.000 voor scheuren in muren en staat van dakkapel Hof Arnhem-Leeuwarden 3-6-2014, nr. 13/00640 20143413
 27. WOZ-waarde door vervuiling voormalige stortplaats met ruim 35% omlaag Hof Arnhem-Leeuwarden 4-3-2014, nr. 13/00208 20141592
 28. Misbruik door jongelui van tuin aan water drukte WOZ-waarde woning Hof Arnhem-Leeuwarden 11-2-2014, nr. 12/00205 20140968
 29. Waardevermindering van 25% voor bodemverontreiniging Hoge Raad 31-1-2014, nr. 13/03957 20140490
 30. Ligging woning aan rondweg was waardedrukkende omstandigheid Rechtbank Noord-Nederland 7-6-2013, nr. 12/4343 20140214
 31. Bovengrondse hoogspanningsleiding verminderde WOZ-waarde met € 37.000 Hof Den Haag 27-5-2013, nr. 12/0040420140048
 32. WOZ-waarde € 35.000 lager door geluidsoverlast van muziekvereniging Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-10-2013, nr. 12/5447 20137248
 33. WOZ-waardedruk van meer dan € 100.000 voor wateroverlast souterrain Hof Arnhem-Leeuwarden 9-4-2013, nr. 12/00046 20132548
 34. Dreigende executieverkoop was WOZ-waardedrukkend Hof Arnhem-Leeuwarden 29-1-2013, nr. 12/00018 20130952
 35. Burenruzie verminderde WOZ-waarde als dit potentiële koper beïnvloedde Hof Arnhem-Leeuwarden 8-1-2013, nr. 12/00048 20130100
 36. WOZ-waarde verminderd door economische crisis Hof Den Haag 15-6-2012, nr. 11/00346 20124072
 37. WOZ-waarde verminderd wegens ligging langs drukke weg Hoge Raad 11-5-2012, nr. 12/00069 20123076
 38. WOZ-waarde grachtenpand wegens verzakking € 143.000 lager Hof Amsterdam 26-4-2012, nr. 11/00072 20122965
 39. Asbest leidde ook zonder noodzaak tot verwijdering tot lagere WOZ-waarde Hof Amsterdam 2-2-2012, nr. 11/0055220122504
 40. Houtworm en asbest in dakbeschot leidden tot lagere WOZ-waarde Hof Leeuwarden 27-3-2012, nr. 11/00109 20122186
 41. WOZ-waarde met € 40.000 verminderd wegens stankoverlast Hoge Raad 17-2-2012, nr. 11/03369 20121152
 42. Verlaging WOZ-waarde met bijna 5% voor plaatsing UMTS-telefoniemasten Hof Amsterdam 12-1-2012, nr. 10/0009520120536
 43. Ligging woning bij druk kruispunt leidde tot lagere WOZ-waarde Rechtbank Breda 7-12-2011, nr. 11/3523 20120474
 44. Bodemverontreiniging, wateroverlast en schoolplein leidden tot lagere WOZ Rechtbank Dordrecht 10-1-2012, nr. 11/34 20120326
 45. Geluidsoverlast van treinverkeer verminderde WOZ-waarde met € 16.000 Hof Arnhem 22-11-2011, nr. 11/0026820116563
 46. WOZ-waarde wegens wateroverlast in kruipruimte met € 20.000 verminderd Hof Amsterdam 28-7-2011, nr. 10/0088720113815
 47. Met aftrek van € 40.000 was slechte onderhoudstoestand van flat gedekt Hof Den Haag 8-6-2011, nr. 10/0029520113388
 48. Naastgelegen bordeel en verzakkingen drukten WOZ-waarde met ruim 10% Rechtbank Den Haag 1-6-2011, nr. 10/8694 20113401
 49. Uit de hand gelopen burenruzie drukte WOZ-waarde met € 75.000 Hof Amsterdam 28-4-2011, nr. 09/00808 20113249
 50. Waardedruk van € 41.000 voor tunnelbak en hangplek jongeren Hoge Raad 29-4-2011, nr. 10/03620 20112052
 51. Drugstoerismein Bergen op Zoom verminderde WOZ-waarde Rechtbank Breda 7-2-2011, nr. 10/3342 20111123
 52. Waardedruk van € 22.000 door geluidsoverlast van Randstadrail Hof Den Haag 25-3-2011, nr. 10/0020320110608
 53. WOZ-waarde verminderd wegens Reeperbahn-effect Hof Den Bosch 29-7-2010, nr. 08/00797 20105429
 54. Waardevermindering van € 40.000 voor achterstallig onderhoud Hof Den Haag 6-10-2010, nr. 09/0089420105159
 55. Vochtschade aan binnenzijde woning verminderde WOZ-waarde met € 15.000 Hof Den Haag 22-6-2010, nr. 09/0042520103594
 56. Rompslomp voor bestemmingswijziging drukte WOZ-waarde met 10% Hof Den Haag 23-6-2010, nr. 09/0076420103401
 57. Vermindering WOZ-waarde wegens overlast naastgelegen veehouderij Rechtbank Dordrecht 20-11-2009, nr. 07/1088 20101778
 58. WOZ-waarde met € 97.000 verminderd wegens overlast van hondenkennel Hof Den Haag 19-1-2010, nr. 09/0053720101482
 59. WOZ-waarde van sloopwoning nabij luchthaven fors verminderd Hof Amsterdam 5-11-2009, nr. 07/0032420095358
 60. Fundering- en gevelschade verminderden WOZ-waarde met € 55.000 Hof Den Haag 25-8-2009, nr. 07/0056320093727
 61. Schade aan woning door verslaafde leidde tot lagere WOZ-waarde Hof Den Haag 30-6-2009, nr. 08/0003420093041
 62. Nabijheid van horeca en coffeeshop drukte WOZ-waarde Hof Den Haag 7-7-2009, nr. 07/00627 20093961
 63. Plannen om dijk terug te leggen verminderden WOZ-waarde met 10% Hof Arnhem 8-9-2009, nr. 08/0019920094061
 64. Nabijheid van spoorlijn verminderde WOZ-waarde van woning met € 37.300 Rechtbank Almelo 28-10-2008, nr. 08/368 20084377
 65. Waardedruk nabijgelegen luchthaven en verkeersweg was 5% Hof Arnhem 5-10-2007, nr. 07/00037 20073502
 66. Windmolen snabij woning verminderden WOZ-waarde met € 25.000 Hof Leeuwarden 17-8-2007, nr. 76/06 20072900
 67. Waardedruk door asbestvervuiling bedroeg in totaal € 47.740 Hof Arnhem 5-7-2007, nr. 06/00399 20072684
 68. Studentenoverlast drukte WOZ-waarde met € 35.000 Rechtbank Den Haag 29-6-2007, nr. 06/5791 20072411
 69. Naast woning gelegen pretpark drukte WOZ-waarde Rechtbank Middelburg 29-12-2006, nr. 06/239 20070061
 70. Nabijheid hondenuitlaatplaats verminderde WOZ-waarde met f 5.000 Hoge Raad 11-02-2005 nr. 3992 20050630
 71. Slagschaduwhinder windmolen verminderde WOZ-waarde Hoge Raad 17-12-2004, nr. 39644 20044508
 72. Naburig papegaaienbedrijf verminderde WOZ-waarde met € 10.000 Hof Arnhem 9-8-2004, nr. 02/03453 20043208
 73. Niet-ontplofte bom in tuin verminderde WOZ-waarde met € 22.689 Hof Den Haag 3-8-2004, nr. 03/03484 20042740
 74. Naburige kippenmesterij leidde tot vermindering WOZ-waarde Hof Leeuwarden 20-2-2004, nr. 1403/02 20040631
 75. Skatebaan leidde tot vermindering WOZ-waarde Hof Arnhem 23-4-2003, nr. 02/03112 20032205
 76. WC-raampje van buren  had waardedrukkend effect op woning Hof Den Haag 16-8-2000, nr. 97/03153 20003476
 77. Woning met bedrijvigheid. Juiste objectafbakening? ECLI:NL:GHARL:2017:10385 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-11-2017, 16/01426
 78. WOZ-waarde van woning in aanbouw. De rechtbank stelt de WOZ-waarde vast op 40% (gereedheidspercentage) van de door eiser opgegeven stichtingskosten, vermeerderd met de BTW en de grondwaarde. ECLI:NL:RBOBR:2017:6233 Rechtbank Oost-Brabant, 27-11-2017, 16_3753
 79. Art. 7:15 en art. 8:75 Awb, art. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht. In geschil is of de kostenvergoeding voor de hoorzitting in de bezwaarfase op € 125 moet worden bepaald. ECLI:NL:GHSHE:2017:4893 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 16-11-2017, 15/01350