WozbezwaarNoord.nl : Waarom bezwaar maken

Waarom WozBezwaarNoord bezwaar laten maken ?
WozBezwaarNoord is een landelijk adviesbureau lokale belastingen en heffingen. Wij verzorgen, in samenwerking met taxateurs o.g. reeds jarenlang succesvol procedures tegen de gemeentelijke overheid over de waardebepaling WOZ. Maar misschien belangrijker voor U: U heeft er na opdrachtverlening geen omkijken naar. Wij regelen het allemaal voor U.
Waarom zelf geen bezwaar maken?
Het aantekenen van bezwaar is juridisch technisch en inhoudelijk een serieuze zaak. Er moet niet alleen aandacht en zorg worden gegeven aan het volgen van de juiste procedure maar ook aan ingewikkelde en complexe waarderingsaspecten. Daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat gemeenten voor het behandelen van een bezwaarschrift óók specialisten inhuren.
Waarom is de rechtshulp kosteloos?
De overheid erkent dat burgers hulp en rechtsbijstand nodig hebben bij het voeren van een WOZ procedure tegen de gemeente. Om die reden bestaat er een wettelijk vastgestelde vergoedingsregeling. Die regeling stelt WozbezwaarNoord in staat om U, zonder dat er verder kosten in rekening worden gebracht de rechtshulp te verlenen die U nodig heeft. En als U in het ongelijk wordt gesteld, dan neemt WozBezwaarNoord alle kosten zelf voor haar rekening.

zie ook onze FAQ : Veel gestelde vragen

Welke uitspraken zijn mogelijk op het bezwaarschrift?

  1. niet-ontvankelijk
    Uw bezwaar moet voldoen aan formele eisen. Wordt daaraan niet voldaan, bijvoorbeeld omdat het niet ondertekend is, omdat u geen machtiging heeft verleend, of omdat het te laat is ingediend dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat het niet behandeld wordt. Houd daarbij goed in de gaten dat het bezwaar binnen 6 weken na datum aanslag moet zijn ingediend.
  2. ongegrond
    Alles afwegende besluit de gemeente dat de WOZ-waarde van uw woning juist is vastgesteld. De waarde wordt dan gehandhaafd, dat wil zeggen op dezelfde waarde vastgesteld. U loopt daarom nooit het risico dat de waarde wordt verhoogd! Tenzij U daar natuurlijk om heeft verzocht Vanzelfsprekend zullen wij U adviseren en bijstaan om een ongegrond besluit te laten toetsen door de rechtbank. Zoals in de algemene voorwaarden is bepaald zijn er aan een afwijzing van een bezwaarschrift voor U geen kosten verbonden.
  3. gegrond
    Alles afwegende besluit de gemeente dat de WOZ-waarde van uw huis onjuist is vastgesteld. De waarde wordt dan aangepast in de door U gewenste waarde. De gemeente geeft de gewijzigde waarde door aan de belastingdienst en het waterschap en betaalt U de te veel betaalde belasting terug. Tevens voldoet de gemeente onze kosten. Mocht de gewijzigde waarde toch nog niet wens zijn, dan zullen wij U adviseren en bijstaan om deze te laten toetsen door de rechtbank.